با «برگ» اصل سرمایه شما بیمه است

 • از سود سرمایه گذاری هم منتفع می شوید
 • «برگ» محفل شکوفایی استعدادها و ظرفیت های بالقوه کشور است…
 • «برگ» محل تحقق آرزوهای صنعتی و تحول در ارائه خدمات است…
 • «برگ» سرمایه های سرگردان جامعه را به سمت نوآوری هدایت می کند…
 • «برگ» محلی برای بروز و ظهور پتانسیل های نهفته در بازار ایران است…
 • ایمان، خستگی ناپذیری و تلاش ویژگی های متخصصان مجموعه «برگ» است…

این «برگ»، برنده است... برگ رمزپایه

«برگ» راهکاری ساده و ابزاری نوآورانه است که با فناوری نوین بلاکچین و بکارگیری ابزارهای مالی و خدماتی، واحد دیجیتالی را برای توسعه ارتباطات، تبادلات و خلق ثروت ارائه نموده است.

icon
خدمات گسترده

سهولت عرضه و دریافت محصولات با «برگ» باورنکردنی است و از کاربری، سرعت انتقال و امنیت «برگ» شگفت زده می شوید.
شبکه خدمات «برگ» هرلحظه بزرگتر می شود…

icon
خانواده بزرگ

«برگ» به معنای واقعی «بهای رفاقت گروهی» است. هر عضو خانواده آن به اندازه اعتبار و ارتباط خود حلقه های اتصال آن را مستحکم تر می کند.
زنجیره هایی وسیع، قوی و قدرتمند…

icon
خلق ثروت

«برگ» ابزاری برای توسعه خدمات و ارتباطات در بستری امن، شفاف، ساده و سریع است که ثمره هم افزایی آن تولید ثروت است.
سرمایه «برگ» اعتبار خانواده «برگ» است…

«برگ»، چه می کند؟ برگ رمزپایه

«برگ» بستری را برای کسب و کارها فراهم نموده که بتوانند با استفاده از این ابزار، خدمات و محصولات خودرا با حذف واسطه و کاهش هزینه، با سهولت، کیفیت و سرعت بیشتر عرضه نمایند.

«برگ» امکانات، ابزارها و زیرساختهای فناوری نوین بلاکچین را به سادگی و بدون هزینه در اختیار کسب و کارها قرار داده است که بتوانند با بهره گیری از آن خدمات و محصولات خودرا در اختیار خانواده بزرگ اعضای برگ قرار دهند و اعتبار و ارزشی مضاعف ایجاد نمایند.

1. صاحب کسب و کار، خدمات و محصولات خود و مزایا و تسهیلات ویژه و اختصاصی آن برای اعضاء را در باشگاه برگ معرفی می کند.

2. خدمات ارائه شده توسط کارشناسان باشگاه برگ بررسی و ابزارهای ارتباطی، تعاملی و مالی در اختیار کسب و کار قرار می گیرد.

3. اعضای برگ از خدمات و محصولات اختصاصی کسب و کار بهره مند می شوند و با هر خرید امتیاز می دهند و اعتبار کسب می کنند.

4. شبکه خدمات و زنجیره اعضای برگ بزرگ و اعتبار اعضاء و امتیاز کسب و کارها افزوده می گردد و ارزش واحد «برگ» افزایش می یابد…

با «برگ» همه برنده اند…

«برگ» و چالش ها برگ رمزپایه

«برگ» با ایجاد تعامل و ارتباط مستقیم و بدون واسطه کسب و کارها و مشتریان در بستر فناوری بلاکچین زیرساختی فراهم نموده که در محیطی امن و ساده و با حفظ محرمانگی اطلاعات، موجب هم افزایی بین باشگاه اعضاء کسب و کارها و رضایتمندی بیشتر مشتریان گردد.

icon
Crypto Investors
What is the crypto tech? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

What is the crypto tech? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

What is the crypto tech? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

icon
Centralize Network
What is the crypto tech? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

What is the crypto tech? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

What is the crypto tech? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

icon
Crypto Developers
What is the crypto tech? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

What is the crypto tech? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

What is the crypto tech? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

icon
General Payment
What is the crypto tech? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

What is the crypto tech? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

What is the crypto tech? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

«برگ» و راهکارها برگ رمزپایه

The Cryptocurrency industry is one of the Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

features
Relational Blockchain

Contributors and members est et expedita distinctio. Nam libero tempore

features
Fraud Reduction

Contributors and members est et expedita distinctio. Nam libero tempore

features
Next Generation Wallet

Contributors and members est et expedita distinctio. Nam libero tempore

features
Recovery Nodes

Contributors and members est et expedita distinctio. Nam libero tempore

features
Full Transparency

Contributors and members est et expedita distinctio. Nam libero tempore

features
Very Low Fees

Contributors and members est et expedita distinctio. Nam libero tempore

features
Decentralize Network

Contributors and members est et expedita distinctio. Nam libero tempore

features
Crypto Payment

Contributors and members est et expedita distinctio. Nam libero tempore

شبکه اجتماعی برگ برگ رمزپایه

Once you’ve entered into our ecosystem, you can mange every thing. Anyone with a smartphone and an internet connection can partici pate in global marketplace.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc itation ullamco laboris nisi commodo consequat.

 • Crypto-news curation
 • Natural Language Understanding
 • Wallet aggregation
 • Professional Network
 • No more expensive fees

واحد رمزپایه «برگ» برگ رمزپایه

ICO Crypto token will be released on the basis of Ethereum and Bitocin platform. It’s compatibility of the token with third-party services wallets, exchanges etc, and provides easy-to-use integration.

Start

Feb 8, 2018 (9:00AM GMT)

Number of tokens for sale

900,000 ICC (9%)

End

Feb 20, 2018 (11:00AM GMT)

Tokens exchange rate

1 ETH = 650 ICC, 1 BTC = 1940 ICC

Acceptable currencies

ETH, BTC, LTC

Minimal transaction amount

1 ETH/ 1 BTC/ 1 LTC

 • 00 Days
 • 00 Hours
 • 00 Minutes
 • 00 Seconds
PRE-SALE SOFT CAP BONUS
Join & BUY TOKEN NOW

Distribution
of tokens

Use
of proceeds

نقشه راه «برگ» برگ رمزپایه

فروردین 97
تست سامانه
آغاز ثبت شرکت برگ زیتون
خرداد 1397
عقد قرارداد با بیمه ایران
انعقاد قرارداد بیمه زندگی با بیمه ایران

هیأت مدیره «برگ» برگ رمزپایه

The ICO Crypto Team combines a passion for esports, industry experise & proven record in finance, development, marketing & licensing.

team
Dylan Finch
Board Advisor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Julian Paten
Board Advisor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Jaxon Kilburn
Board Advisor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

معاونین و مدیران ارشد برگ

team
Waylon Dalton
CEO & Lead Blockchain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Stefan Harary
CTO & Senior Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Moises Teare
Blockchain App Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Gabriel Bernal
Community Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Waylon Dalton
CEO & Lead Blockchain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Stefan Harary
CTO & Senior Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Moises Teare
Blockchain App Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Gabriel Bernal
Community Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Waylon Dalton
CEO & Lead Blockchain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Stefan Harary
CTO & Senior Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Moises Teare
Blockchain App Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Gabriel Bernal
Community Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Waylon Dalton
CEO & Lead Blockchain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Stefan Harary
CTO & Senior Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Moises Teare
Blockchain App Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Gabriel Bernal
Community Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Waylon Dalton
CEO & Lead Blockchain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Stefan Harary
CTO & Senior Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Moises Teare
Blockchain App Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Gabriel Bernal
Community Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Waylon Dalton
CEO & Lead Blockchain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Stefan Harary
CTO & Senior Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Moises Teare
Blockchain App Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Gabriel Bernal
Community Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Waylon Dalton
CEO & Lead Blockchain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Stefan Harary
CTO & Senior Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Moises Teare
Blockchain App Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Gabriel Bernal
Community Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Waylon Dalton
CEO & Lead Blockchain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Stefan Harary
CTO & Senior Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Moises Teare
Blockchain App Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Gabriel Bernal
Community Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Waylon Dalton
CEO & Lead Blockchain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Stefan Harary
CTO & Senior Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Moises Teare
Blockchain App Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

team
Gabriel Bernal
Community Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incide.

ICO CRYPTO PARTNERS PARTNERS

As seen in

Frequently asked questions FAQS

Below we’ve provided a bit of ICO, ICO Token, cryptocurrencies, and few others. If you have any other questions, please get in touch using the contact form below.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

ICO Crypto - is unique platform; that is secure, smart and easy-to-use platform, and completely disrupting the way businesses raise capital.

Contact ICO CRYPTO CONTACT

Any question? Reach out to us and we’ll get back to you shortly.

   • phone+44 0123 4567
   • emailinfo@yourcompany.com
   • teleJoin us on Telegram

  The Intersection Where Blockchain Meets Energy

  Blockchain Meets Energy Surplus of electrical energy is sometimes ut perspiciatis unde omnis iste naat...

  Pros & Cons of Premined Cryptocurrencies

  Blockchain Meets Energy Surplus of electrical energy is sometimes ut perspiciatis unde omnis iste naat...

  How & Where To Market Your ICO Startup

  Blockchain Meets Energy Surplus of electrical energy is sometimes ut perspiciatis unde omnis iste naat...

  The Intersection Where Blockchain Meets Energy

  Blockchain Meets Energy Surplus of electrical energy is sometimes ut perspiciatis unde omnis iste naat...